Forbedret verifisering

For å oppfylle våre myndighetskrav, er det viktig at vi tar skritt for å sikre at pengespill er rettferdig og åpent, ikke knyttet til kriminalitet og ikke fører til skade.

Dette betyr at vi til tider må be deg om din assistanse for å kunne bekrefte identiteten din og vise at du har tilstrekkelige midler til å støtte din spilleaktivitet. Der slik informasjon er nødvendig, kan din FansBet-konto være underlagt visse begrensninger inntil du har gitt den forespurte informasjonen og dokumentasjonen for å tilfredsstille disse kontrollene.

Informasjon til å bekrefte din identitet

For å bekrefte identiteten din, kan vi be deg om å oppgi en kopi av et fotografisk ID, for eksempel kopi av pass, ID-kort, førerkort eller et dokument som bekrefter din boligadresse, som for eksempel en strømregning.

Alle kopier av personlig identifikasjon må inneholde fotografisk ID og skal tydelig vise ditt fulle navn, fødselsdato og ha en gyldig utløpsdato for dokumentet. Vær oppmerksom på at hvis identitetsdokumentet har en utløpsdato på baksiden, må dette også inkluderes.

Informasjon til å bekrefte dine midler

For å bekrefte kilden til midlene du bruker til å spille med, kan det hende vi ber deg om å gi tilleggsinformasjon og dokumentasjon som viser at du har tilstrekkelige midler til å støtte din spilleaktivitet. Dette kan inneholde informasjon som yrke og lønn, støttet av dokumentasjon som en kopi av kontoutskrift eller lønnsslipp.

Selv om vi kan kreve arbeidsopplysninger, vil vi ikke kontakte arbeidsgiveren din som en del av disse sjekkene. Vi vil gi deg beskjed om hvilken informasjon eller dokumentasjon vi trenger som en del av den forbedrede bekreftelsesprosessen.

Vi vil behandle all personlig informasjon som er gitt oss eller på en annen måte oppbevart av oss angående deg på den måten som er angitt i vår Personvernpolicy